היתרונות התחרותיים העיקריים של קבוצת אלקטרה באים לידי ביטוי בערכי הליבה הייחודיים שלה, ונובעים מהשילוב בין ההנהלה, האסטרטגיה הארגונית וחברות הבנות על מגוון תחומי התמחויותיהן. הסינרגיה המושלמת בין כל ערכי הליבה מאפשרת לאלקטרה להמשיך לעמוד בחזית העשייה ולהוביל את השוק העולמי עם פתרונות פורצי דרך הנותנים מענה לכל אתגר, מורכב ככל שיהיה.