בניין משרדים
  • מיקום: Ijora, Lagos
  • לקוח: Lagos State Water Corporation
  • קבלן ראשי: Cappa & D’Alberto
  • תאור:

    התקנת מערכות אלקטרו-מכניות: מיזוג אוויר, אינסטלציה ומרכזיות (PABX)

בפרויקט זה השתתפו: