ישראל

הוספת שתי קומות למבנה המרכז הלוגיסטי והמשרדים
  • מיקום: חולון
  • לקוח: יוניון נכסים בע"מ
  • שטח:
    4,000 מ"ר
  • תאור:

    קבלנות ראשית לעבודות בטון, גמר ומערכות טכניות, לרבות משימות מ ורכבות כגון ניפוי בטון, עבודות גמר באיכות גבוהה וניהול קבלני משנה רבים, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של איכות ובטיחות ועמידה בלוחות זמנים צפופים, גם כאשר הבניין היה בשימוש סדיר

בפרויקט זה השתתפו: