ישראל

הפרויקט: תפעול ותחזוקת מתקן טיהור שפכים בספיקה של 32,000 מ"ק ביממה, פועל בשיטת בוצה משופעלת, ומספק קולחים באיכות שניונית
  • מיקום: אשדוד
  • לקוח: תאגיד יובלים אשדוד
  • הקמה: 2016
בפרויקט זה השתתפו: