הפרויקט: תפעול ותחזוקת מתקן טיהור שפכים בספיקה של 10,000 מ"ק ביממה, הפועל בשיטת בוצה משופעלת ומספק קולחים באיכות שניונית. המתקן קולט שפכים מ-5 רשויות מקומיות ומאזור תעשייה, ומתוכננת הרחבה שתאפשר קליטת ספיקות גדולות יותר וטיהור שפכים באיכות שלישונית
  • מיקום: נתיבות
  • לקוח: תאגיד מי אשקלון
  • הקמה: 2015
בפרויקט זה השתתפו: