ישראל

הפרויקט: תפעול ותחזוקת מתקן טיהור שפכים בספיקה של 12,000 מ"ק ביממה, הפועל בשיטת בוצה משופעלת ומספק קולחים באיכות שלישונית. המתקן תוכנן לספיקה של 8,000 מ"ק שפכים ביממה, אך כיום מטהר בהצלחה כמות גדולהבהרבה, בזכות מקצועיות התפעול
  • לקוח: תאגיד מעיינות השרון
  • הקמה: 2003
בפרויקט זה השתתפו: