אפריקה

בניין דירות
  • מיקום: Ikoyi Hotel, Ikoyi (לשעבר)
  • לקוח: Hasseman Resources
  • קבלן ראשי: Cappa & D’Alberto
  • תיאור:

    התקנת מערכות אלקטרו-מכניות: חשמל, מתח נמוך מאוד, אינסטלציה, כיבוי אש ומיזוג אוויר

בפרויקט זה השתתפו: