אפריקה

בניין מגורים
  • מיקום: 35 Cameron Road, Ikoyi, Lagos
  • לקוח: L Cameron Court
  • קבלן ראשי: Cappa & D’Alberto
  • תיאור:

    עבודות המערכות: 2 מעליות, 7 פתחים, 1 מ'/שנייה, 1000 ק"ג, 13 נוסעים

בפרויקט זה השתתפו: