ישראל

אבטחת סניפי בנקים, המהווים יעד מרכזי לפשיעה.
  • מיקום: מאות סניפים ברחבי הארץ
  • שירותים:
    צוותי סיור ואבטחה קטנים מסיירים בסניפי בנקאות רבים ומספקים מענה מידי לקריאות אבטחה, רובם עקב לקוחות מתפרעים - ומרגיעים את הרוחות בנועם ובמקצועיות.
בפרויקט זה השתתפו: