ישראל

מתן מענה מקיף לדרישות המיגון של המגזר הבנקאי בישראל, בכיסוי ארצי: לאומי (כ-300 סניפים ובנייני הנהלה), הפועלים (כ-350 סניפים ובנייני הנהלה), דיסקונט (כ-160 סניפים ובנייני הנהלה), מזרחי-טפחות (כ-100 סניפים ובנייני הנהלה), איגוד (כ-25 סניפים ובנייני הנהלה), מרכנתיל (כ-75 סניפים ובנייני הנהלה), אוצר החייל (כ-50 סניפים ובנייני הנהלה), יהב (כ-12 סניפים ובנייני הנהלה), מסד (כ-20 סניפים ובנייני הנהלה), בנק ירושלים (כ-50 סניפים ובנייני הנהלה), הבינלאומי הראשון (כ-175 סניפים ובנייני הנהלה)
  • תיאור:

    התקנת מגוון מערכות מיגון, לרבות מערכות איסוף התרעות, בקרת כניסה, טלוויזיה במעגל והקלטה דיגיטלית, חדרי בקרה, מערכות אינטרקום וכריזה ומערכות גילוי וכיבוי אש

בפרויקט זה השתתפו: