הפרויקט: תכנון והתקנת מערכות העברת נתונים וחשמל
  • מיקום: פביאניצ'ה (ליד לודז'), פולין
  • תיאור:

    התקנת ציוד קצה למתח בינוני, הקמת תחנת השנאה ראשית עם חיווט חשמל ומיתוג חלוקה, מערכות תאורה בסיסית ותאורת חירום, התרעות על גילוי אש ורשתות העברת נתונים

בפרויקט זה השתתפו: