ישראל

  • מיקום: מספר אתרים ברחבי הארץ
  • תיאור:

    תחזוקה שבועית למערכות מתזים, קצף, pre-action והערכות היבשות לכיבוי אש, תכנון והתקנת מערכת כיבוי אש מתקדמת וייחודית בקצף רב-נפחי בהאנגר מטוסים מתודלקים (שטח: 8000 מ"ר) המיועדת למצבים שבהם כיבוי במים אינו יעיל ואף מסוכן, לדוגמה בעת שריפת נוזלים דליקים

בפרויקט זה השתתפו: