הקמת תחנת שאיבה 9P

ישראל

  • מיקום: מול מצדה
  • לקוח: כי"ל
  • הקמה: תחילת ביצוע ספטמבר 2017, במשך 22 חודשים
  • תקציב: 200 מיליון ₪, שותפות 50%-50% עם חב' מר-טר
  • תיאור:

    הקמת מזח למתקן משאבות טורבינה, גשר גישה, קווי סניקה מצנרת פלדה בקוטר 3 מ' עובי דופן 25 מ"מ, דרכי שירות, אלמנטי פלדה להתחברות לקו מהקטע הימי הסמוך, מיכשור (מדים ומגופים), עבודות מסגרות חרש.

בפרויקט זה השתתפו: