תשתית לחלוקת גז טבעי, הנגב והדרום

ישראל

הקמת מערכת לחלוקת גז טבעי באזור הנגב והדרום במתכונת מיזם PPP שיתופי הכולל תכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה למשך 25 שנה עד להעברתו לניהול ממשלתי
  • תיאור:

    התקנת המערכת מקצה אל קצה, לרבות חיבור משתמשים יחידים

בפרויקט זה השתתפו: