אבני דרך

רכישה של טרגט מדיה

(נקראת היום אלקטרה TARGET)
2022

רכישת חברת אפיקים תחבורה ציבורית

(נקראת היום אלקטרה אפיקים)
2021

רכישת חברות:
Hellman Electric
Gilston Electric
Fm Sims

2020

הקמת אלקטרה USA

2019

רכישת חברת מכלול

2018

הקמת חטיבת טכנולוגיות
רכישת מגאסון

2017

סיום הקמת עיר הבה"דים ומעבר לשלב התפעול

זכייה בפרויקט הקמה ותפעול מעונות בר אילן
רכישת אלקטרה סקיוריטי
רכישת פעילות אלקטרו מכנית בפולין

2016

השקת אלקטרה מגורים
רכישת דנקו המתמחה בעבודות גמר
רכישת טווס שירותי ניקיון

2015

רכישת פז מערכות לכיבוי וגילוי אש
כניסה לביצוע של פרויקט אגירה שאובה גלבוע

2013

כניסה לתחום תשתיות התחבורה וההנדסה האזרחית עם רכישת חברת "חופרי השרון".
זכייה במכרז הקמה והפעלה של עיר הבה"דים בנגב

2012

השקת חברת אלקטרה M&E מערכות אלקטרו מכניות

2011

הקמת חברת אלקטרה Facility Management) FM)

2009

כניסה לתחום האנרגיה השאובה (ייצור חשמל)

2008

הרחבת הפעילות הבינ"ל עם רכישת חברת Etco הניגרית

2007

כניסה לתחום ניהול הנכסים עם רכישת קבוצת "נכסי אריאל"

2004

שם החברה מקוצר לשמה הנוכחי, "אלקטרה בע"מ"

2003

הרחבת הפעילות הבינלאומית עם רכישת חברת Devis הבלגית

1998

כניסה לתחום עבודות הבניה עם רכישת חברת "קריב".

1992

החברה נרכשה ע"י אלקו בע"מ

1991

החברה נרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

1971

החברה מתאגדת כחברה פרטית בשם "אלקטרה (ישראל) בע"מ"

1962

החברה נוסדה בשם אלקטרה (ישראל) בע"מ, ע"י יהודה גזונדהייט ז"ל

1945