חזון הקבוצה ייזום, הקמה ותפעול מתבטא בתפיסה ייחודית של מחזור חיים לאספקת שירותים כוללים המתמקדים בלקוח, החל משלב הייזום הראשוני, דרך ההקמה, ועד התפעול השוטף של בניינים, מתקנים ופרויקטים.

למן ההתחלה ועד לסיום הפרויקט, אלקטרה נשענת על מומחיות רב-תחומית כדי לעמוד באינספור אתגרים בתחומי הבנייה, תשתיות, מערכות אלקטרו-מכניות, תפעול, שירות ותחזוקה. מכלול השירותים שהקבוצה מעניקה בכל פרויקט מבוסס על הסינרגיה העמוקה בין כל החברות שלה.

"Consider It Done" זו לא רק סיסמה עבור אלקטרה, אלא זוהי דרך חיים החותרת לחדשנות מתמדת בתחומי הליבה, לרבות בנייה ותשתיות, התקנת מערכות אלקטרו מכניות, ניהול מבנים ומתקנים, תפעול ותחזוקה, יזמות נדל"ן וזכיינות.

היא מבטאת את מחויבות הקבוצה לאחריות ולאיכות בלתי מתפשרת, ואת הבטחתה ללוות כל שלב בחיי הפרויקט, תוך מתן שירות מיטבי ועמידה במסגרת הזמן והתקציב.

Facility Management | יזמות נדל״ן | זכיינות | קבלנות