קבוצת אלקטרה רואה עצמה מחויבת לקדם שיתוף פעולה בין חברות הבנות שלה לבין הקהילות המקומיות ופועלת לפיתוח ולביסוס קשרים ארוכי טווח עם עמותות, מלכ"רים ומיזמים ממשלתיים רבים.  
אלקטרה מייחסת חשיבות רבה למעורבות בקהילה, התורמת רבות לחברה ולעובדיה. מעורבות קהילתית מעניקה לכל עובד תחושה של הגשמה עצמית, אך גם מעודדת סולידריות קבוצתית ומאפשרת לאלקטרה ליישם את ערכיה. בנוסף, אלקטרה מחזקת את קשריה עם הקהילה ושותפיה העסקיים ועוזרת לקדם את החברה שבה היא פועלת.

המעורבות הקהילתית בארץ מתמקדת בעיקר בסיוע לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות והתפתחותיות לנהל חיים מלאי עשייה. אלקטרה תורמים משאבים, וכל עובדי הקבוצה מוזמנים להתנדב אישית בפרויקטים אלו. העובדים משתתפים דרך קבע בפעילויות התנדבות לאורך כל ימות השנה, מפעילים מיזמים משותפים שונים ועוסקים בפיתוח מעורבות קהילתית.

הקבוצה מציעים לעובדים אפשרויות התנדבות שונות עם סיוע מקצועי מארגון ציונות 2000, הפועל לקידום אחריות חברתית. פעילויות אלו כוללות:

Special Olympics - מלכ"ר שנועד להעניק לאנשים בעלי מוגבלויות התפתחותיות הזדמנות ליהנות ממגוון ענפי ספורט אישי וקבוצתי. הוא מציע הנחיה ותמיכה, מספק לחבריו הכשרה תחרותית סדירה ומסייע להם לפתח מיומנויות תוך תמיכה בבריאותם הפיזית, הרגשית והחברתית. ספורט הוא דרך חשובה לפרוץ מחסומים, להתגבר על דעות קדומות ולעזור לכולם לקבל את האחר.

מרכזים קהילתיים - משרד הרווחה מפעיל מרכזי דיור לאנשים בעלי מוגבלויות התפתחותיות ברחבי הארץ. הדיירים בדרגות נכות שונות יכולים להשתתף במגוון פעילויות וקורסים, ביניהם ספורט, צילום, תיאטרון, מחשבים, טבע ועוד. מתנדבי אלקטרה עוזרים למדריכים במקום להפעיל קורסים ברחבי הארץ.

מרכז הבוגרים של איל"ן בתל אביב - מרכז ייחודי שהוקם כדי לסייע לבוגרים בעלי נכות קשה שאינם יכולים להשתלב במערך שיקומי אחר. הצוות המקצועי ומתנדבים של המרכז מעניקים לחברי המרכז מענה לצרכים פיזיים, חברתיים וקוגניטיביים, ומציעים פעילויות אמנות, מחשבים, פסיכודרמה ועוד.

חברות בנות רבות של קבוצת אלקטרה בארץ ובחו"ל אף לוקחות חלק בתכניות קהילתיות ייחודיות. הקבוצה גם מעודדת פיתוח יוזמות ותרה אחר דרכים חדשות לסייע לחברות שבהן היא פועלת.

מעורבות חברתית