סרטון תדמית

קבוצת אלקטרה נשענת על מומחיות רב-תחומית כדי לעמוד באינספור אתגרים בתחומי הבנייה, תשתיות, מערכות אלקטרו-מכניות, תפעול, שירות ותחזוקה. מכלול השירותים שהקבוצה מעניקה בכל פרויקט מבוסס על הסינרגיה העמוקה בין כל החברות שלה.