אחריות סביבתית

מדיניות האחריות הסביבתית של פ.ק. אלקטרה מעודכנת ומותאמת באופן מתמיד לפרקטיקות ולטכנולוגיות החדשות ביותר בתחום.

במסגרת מדיניות האחריות הסביבתית, מקדמת פ.ק. אלקטרה שימוש בדלק ובציוד ידידותיים לסביבה. בנוסף, החברה חותרת בהתמדה לשיפור היעילות בייצור החשמל ועושה כל מאמץ להפחתת זיהום האוויר והאדמה, כמו גם רמות הרעש.

בכל פרויקט ופרויקט, מקימה פ.ק. אלקטרה מערכת ניהול המותאמת לטיב ולאופי הפרויקט, כמו גם לסיכונים ולהשפעות הסביבתיות הכרוכים בו. במסגרת מערכת הניהול, מבצעת החברה סקירה סביבתית, לרבות בדיקת ההשפעה על הסביבה בשלבים השונים של חיי הפרויקט. בנוסף, מכינה החברה תוכנית ניהול וקובעת את אופן הניטור והדיווח של האלמנטים הסביבתיים. כאשר תיתכן השפעה על קהילות מקומיות עקב השפעות שליליות או סיכונים פוטנציאליים של פרויקט מסוים, יכלול תהליך הביצוע של הפרויקט גם היוועצות בקהילות מקומיות אלה.

במסגרת התכנון, הבנייה והתפעול, ואף בעת סיום הפרויקט ופירוקו, מיישמת פ.ק. אלקטרה מדיניות של מניעת זיהום וצמצומו, ועוסקת בקידום הפחתת פליטת גזי חממה. החברה משקיעה את מרב המאמצים במטרה למזער או להימנע מפליטת חומרים מזהמים ומיצירת פסולת וחומרים מסוכנים.