אחריות תאגידית

פ.ק. אלקטרה נמצאת תמיד עם היד על הדופק ומקפידה על עדכון והתאמה שוטפים של מדיניות האחריות החברתית לפרקטיקות החדשות ביותר בתחום.

אחריות חברתית: פ.ק. אלקטרה מקדמת מעורבות חברתית במקומות ובאזורים שבהם מוקמים הפרויקטים שלה. עבור כל פרויקט, מתווה החברה מערכת ניהול התפורה בהתאם להשפעות ולהיבטים החברתיים של הפרויקט, וכן תוכנית ניהול הקובעת את אופן המעורבות החברתית ואת האמצעים לבחינת האלמנטים החברתיים של הפרויקט. פ.ק. אלקטרה שואפת לשיפור מתמיד של איכות החיים בקהילות הסמוכות לאתרי הפרויקטים של החברה - באמצעות חינוך, שירותים רפואיים, שירותים חברתיים, תרומות, עבודה במסגרת הקהילה, שיפור תשתיות, שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ומעורבות אינטנסיבית בתחומים סוציאליים ואתיים.

מדיניות העסקת עובדים: פ.ק. אלקטרה משמרת מדיניות העסקת עובדים המבטיחה את זכויות העובדים על פי דיני העבודה, לרבות זכויותיהם בנוגע לשכר והטבות סוציאליות. החברה מקדמת מדיניות קפדנית של מניעת אפליה ומבססת את מערכת יחסי העבודה על עקרונות ההזדמנות השווה והיחס ההוגן. בנוסף, מספקת פ.ק. אלקטרה לעובדיה סביבת עבודה בטוחה ובריאה, תוך מתן תשומת הלב המרבית לסיכונים המהווים חלק בלתי נפרד מכל פרויקט.

עמידה בדרישות הדין: פ.ק. אלקטרה מנהלת את עסקיה בהתאם לדין החל במדינות שבהן היא פועלת.

מניעת שוחד ושחיתות: כחלק מפילוסופיית העסקים שלה, פ.ק. אלקטרה דוחה כל התנהלות עסקית שאינה אתית או בלתי-חוקית של עובדיה, קבלני המשנה שלה או לקוחותיה, ואוכפת באופן מלא מדיניות ברורה ושקופה למניעת התרחשותם של אירועים מסוג זה.