נגישות

קבוצת אלקטרה מחויבת לנגישות ושואפת ליצור שוויון הזדמנויות לכל אדם בקהילה. אנו מאמינים כי הסרת המחסומים בפני בעלי מוגבלויות עוזרת לבנות חברה מכילה ותומכת ולקדם השתתפות פעילה של כל עובדי החברה.