תקנים ורישיונות

פ.ק אלקטרה והחברות הבנות של קבוצת אלקטרה עומדת בתקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר לבטיחות ולאיכות.

לחברה סיווגים ותעודות שונות, כגון:

  • רישיון קבלן בסיווג 160 א' 5
  • קבלן מוכר
  • תקן 14001 ISO לניהול איכות הסביבה
  • תקן 45001 ISO לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה
  • תקן 9001 ISO לניהול ואיכות

החברה מקפידה על עמידה מוחלטת בתקנות הבטיחות ומנהלת מעקב קפדני אחר:

  • רישיונות העובדים (רישיונות חשמל)
  • הדרכות (הדרכות עבודה בגובה, ריענון בטיחות שנתי וכו')
  • בדיקות תקופתיות של כלי העבודה
  • אנו עובדים עפ"י התקנים המחייבים ותקני האיכות ISO 9001