תרומה לקהילה

פ.ק. אלקטרה רואה עצמה מחויבת לתרום לרווחת הקהילות השונות במרחבים בהם היא פועלת.

כחברה בקבוצת אלקטרה, החברה נוטלת חלק במגוון פעילויות התנדבות לאורך כל ימות השנה.