התקנות וניהול פרויקטים

סוג הגנרטורים, כמו גם שיטת ההתקנה שלהם, ייבחנו וייקבעו בזהירות על ידי פ.ק. אלקטרה, לאחר ניתוח קפדני של צורכי הלקוח.

מחלקת ההתקנות עתירת הניסיון של פ.ק. אלקטרה משתמשת בתוכנה ייחודית לניתוח המידע בקשר עם הגנרטורים, כגון רמות הרעש, פליטות חום וצינורות פליטה, במטרה לעמוד בתקנות הרלוונטיות.

פ.ק. אלקטרה אף מספקת ללקוחותיה חבילות מקיפות של ניהול פרויקטים, ובכך מאפשרת ללקוחותיה לנהל את התמונה הגדולה, תוך קבלת מקור אמין לאספקת חשמל.

כשבאמתחתו ניהול של מאות פרויקטים בישראל ובעולם כולו, צוות ההתקנה וניהול הפרויקטים של פ.ק. אלקטרה מספק ללקוחות החברה פתרון אספקת חשמל המותאם בדיוק לצורכיהם הייחודיים.