מד 1 חיפה

תאור פרוייקט:

4 גנרטורים 2500kVA, לוח פיקוד בקרה ומערכת סנכרון, מערכות דלק 4 מכלים 500 ליטר דופן כפולה, מכל 30,000 תת"ק.