מרכזי מחשוב

מרכזי מידע ומחשוב מורכבים ופועלים על מנת לארח מערכות מחשוב, בעיקר מערכות אחסנת מידע ומערכות תקשורת. מרכזי המידע והמחשוב מצוידים בדרך כלל בתשתיות החיוניות לפעולתם הרציפה, כגון אמצעים לבקרה סביבתית (מיזוג אוויר ומערכות כיבוי-אש) והתקני אבטחה.

עקב תפקידם החיוני, למרכזי המידע והמחשוב נדרשת אספקת חשמל בהספק משמעותי ללא כל הפרעה שהיא. זהו המקום שבו פ.ק. אלקטרה נכנסת לתמונה, תוך שהיא מספקת מערכות מהימנות מהשורה הראשונה לגיבוי מערכת אספקת החשמל של מרכז המידע והמחשוב.

שירותי פ.ק. אלקטרה כוללים:

  •  בניית תחנות גיבוי גנרטורים בהתאם לסטנדרט המחמיר של  UPTIME INSTITUTE (UTI)
  • אספקת חשמל ללא הפרעה
  • אספקת חשמל לגיבוי בחירום
  • חבילות שירות מקיפות, לרבות ניהול דלקים
  • מערכות פיקוד ובקרה
  • התקנות וניהול פרויקטים
  • שירות מתמשך (תפעול ותחזוקה, אספקת חלקי חילוף)