מציג: Jonathan Rodgers - Engineer
נושא: שיקולי תכנון התקנה (דוגמאות מהעולם)
פירוט:

  • מערכות דלק
  • קירור
  • אקוסטיקה (רעש ורטט)
  • מערכות פליטה
  • ניהול כיבוי אש ושיקולי התקנה
  • התייחסות לתקנים ופירושם