מציג: Jonathan Maguire - Regional Sales Manager - Middle East
נושא: סקירת F.G.Wilson
פירוט:

  •  היסטוריה מבנה וחברה
  •  יכולת עולמית לתכנון ואימות
  •  יכולת ייצור ובדיקה
  •  אמצעי תמיכה המאפשרים לסוכנים לתת שירות לקוחות  ברמה גבוהה מכירות ושרות
  • פיתוחים בעתיד